Årsmøte

 

Årsmøte i Kommuneansattes Personellservice SA avholdes onsdag 10. April 2019 kl. 19.00 på Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Behandle foretakets regnskap og styrets og revisors beretning. 
  • Velge styre og bestemme dets honorar.
  • Godkjenne revisors godtgjørelse.
  • Velge valgkomite.

Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 5. Mars 2019.

Adgangstegn og sakliste til årsmøtet kan hentes ved personlig fremmøte på vårt kontor, Lilletorget 1, 3. etg. fra 27. Mars og senest 3. April 2019. 

Styret

 

 

 

Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo Postadresse: Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf.: 22 36 81 70 E-post: kps@kps.oslo.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).